کاریکاتور از مستانه فاطمی بر روی جلد کاتولوگ Humour A Gallarate ایتالیا

منتشر شد . 

عرض تبریک و با آرزوی توفیقات روزافزون برای ایشان