Andrey Ryzhov  , کاریکاتوریست روسی در گذشت .

(1951-2020)